‘Doorleren werkt’ heeft breed draagvlak

Op 4 april 2017 overhandigde commissievoorzitter Jolande Sap het advies ‘Doorleren werkt. Samen investeren in nieuwe zekerheid’ aan minister Jet Bussemaker van Onderwijs. Er moeten meer mogelijkheden komen om mensen in staat te stellen zich blijvend te ontwikkelen, is de strekking van het advies. Tijdens de presentatie blijkt die ambitie van de Commissie vraagfinanciering mbo breed gedragen.

Interessante bouwstenen

Minister Jet Bussemaker bevestigt dat een leven lang leren zowel in het belang is van het individu als in dat van de samenleving. “Het scholingspact dat de commissie voorstelt spreekt zeker aan, de individuele leerrekening moet serieus onderzocht worden en de regionale ondersteuning moet handen en voeten krijgen. Al met al biedt dit advies interessante bouwstenen voor een volgend kabinet.”

Initiatief bij mensen zelf

Hans Hillen, voorzitter van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), waardeert dat het probleem helder in kaart is gebracht en dat er concrete handvatten worden geboden het op te lossen. “Het is waardevol dat de commissie veel initiatief bij de mensen zelf wil leggen.” Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, constateert dat het advies van de commissie-Sap aansluit bij het recente SER-advies ‘Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan’. “Er moeten middelen beschikbaar komen om mensen in staat te stellen zich blijvend te ontwikkelen.”

kok.png

Minister Jet Bussemaker:
‘Dit advies biedt interessante bouwstenen voor een volgend kabinet’

Infrastructuur mbo benutten

Voorzitter van de MBO Raad Ton Heerts, stelt vast dat er inmiddels verschillende adviezen liggen die in dezelfde richting wijzen: “Ze laten zien dat iedereen zich moet blijven ontwikkelen. De infrastructuur van het mbo kan benut worden om een leven lang leren en de ambities van de commissie dichterbij te brengen.”

Eigen regie

In een paneldiscussie stellen de deelnemers vast dat de eigen regie een belangrijke succesfactor is voor een leven lang leren. Directeur Adriana Stel van STOOF Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche heeft goede ervaringen met vraagfinanciering. “De zeggenschap die mensen hebben over het besteden van de vouchers werkt stimulerend.”

Meedenken

Hans Hillen zou echter wel graag zien dat er eerst een soort scan wordt afgenomen om te bepalen in welke richting iemand zich kan ontwikkelen. Ook Bussemaker benadrukt dat eigen regie niet kan betekenen dat iedereen zelf maar moet uitzoeken wat bijdraagt aan de eigen ontwikkeling. “De ondersteuning in de regio moet erop gericht zijn dat er met mensen meegedacht wordt.”

Mogelijkheden realiseren

Hamer waarschuwt voor te veel praten over structuren en regels naar aanleiding van beide adviezen. “Het gaat er nu om dat partijen gaan samenwerken en dicht bij de mensen mogelijkheden realiseren.’ Commissievoorzitter Sap onderschrijft dat er niet een nieuwe bureaucratie opgetuigd moet worden. “Er gebeurt al heel veel, laten we daar vooral gebruik van maken.” Tegelijkertijd benadrukt ze het belang van de voorgestelde Deltacommissaris. “Om deze gezamenlijke ambitie waar te maken, hebben we iemand nodig met doorzettingsmacht. Iemand die dwars door ministeries en budgetten heen kan doorpakken. Iemand die op regionaal niveau de samenwerking kan aanjagen.”

Informeel leren

Het belang van informeel leren wordt door veel aanwezigen benadrukt. De zoektocht naar hoe dat gestimuleerd, gewaardeerd en zichtbaar gemaakt kan worden, is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ook hier geldt dat veel regels en regulatie niet gewenst zijn.

Commissievoorzitter Jolande Sap:
‘Om deze gezamenlijke ambitie waar te maken, hebben we iemand nodig met doorzettingsmacht’

monteur.png

Investering in toekomst

Vertegenwoordigers van zowel de publieke als de private sector benadrukken het belang te investeren in een leven lang leren. Zoals Alice Stäbler van KPN aangeeft: “Het lijkt een forse investering die de commissie voorstelt, maar wat kost het wel niet als mensen de aansluiting op de arbeidsmarkt gaan missen? Het gaat om een investering in onze gemeenschappelijke toekomst. Wij gaan hiermee volop aan de slag.”

Estafettestokje

Door verschillende aanwezigen wordt de vergelijking gemaakt met een estafettestokje. Al decennia wordt het stokje doorgegeven door commissies, overheden, bedrijfsleven en onderwijs. Daarmee komt een leven lang leren steeds dichterbij. Het wordt nu tijd met het stokje de finish over te gaan. Het is tijd voor daden.

Cadeau met een strik

Een veranderende mindset gaat daarbij helpen denkt Mariëtte Hamer: “We moeten onderwijs en ontwikkeling gaan zien als investering in de toekomst in plaats van als kostenpost.” En zoals commissielid Corine Korrel zegt: “Jongeren en ook ouderen moeten gaan stuiteren als ze denken aan hun toekomst. Yes, dat wil ik gaan doen. Een leven lang leren wordt een cadeau met strik erom.”